Workshops

TraSysCo wordt ingezet op momenten die buiten een comfortzone van een organisatie vallen. Door kennisoverdracht op specifieke momenten tijdens de voorbereiding of realisatie van een project kan worden gezorgd dat de juiste kennis op het juiste moment aanwezig is.Bij projecten met een lange looptijd kan deze aanpak ervoor zorgen dat kennis niet is weggezakt voordat het team deze kennis nodig heeft. Door specifiek in te gaan op de aandachtspunten binnen de context van het project worden herkenbare casussen aan het team voorgelegd. Met praktijk voorbeelden of actuele problemen kan de output van een workshop ook direct bruikbaar resultaat geven.