Projecten en samenwerkingen

De medewerkers van TraSysCo zijn betrokken geweest bij tientallen spraakmakende projecten. De unieke combinatie van de opgedane ervaring vertaalt zich in een expertise die wij graag delen binnen projecten. TraSysCo is gericht op samenwerkingen met partners waarmee het imago van TraSysCo verder kan worden verbeterd. Binnen de profielen van Systems Engineering, projectmanagement, technisch management en/of contractmanagement staan wij open voor nieuwe partnerships.

TraSysCo ontzorgt vanaf de start- tot en met het opleveren van een project.

Goed projectmanagement is een must voor het uitvoeren van projecten. TraSysCo is PRINCE 2 en IPMA C gecertificeerd en daarmee vakbekwaam vanaf het starten van een project tot en met het opleveren van een project. Wij hebben niet alleen oog voor de klant maar brengen ook de gehele projectomgeving in kaart. Wij komen de afspraken na die bij het verstrekken van de opdracht zijn gemaakt.

Ons projectmanagement kenmerkt zich onder andere door:
– Opstellen van een Business-case;
– Samenstellen en organiseren van projectteams;
– Starten van een project op basis van summiere informatie (haalbaarheid en noodzaak project onderzoeken);
– Initiëren van een project indien het project noodzakelijk is (inclusief het projectplan, communcatieplan en overige documentatie);
– Het bewaken van diverse thema’s binnen het project waaronder: tijd, geld, kwaliteit, organisatie en risico’s;
– Het bewaken van diverse management en technische fasen binnen een project;
– Communicatie met gebruikers en diverse andere stakeholders;
– Evaluatie en afsluiten van een project.

Contractmanagement is het managen van alle aspecten die binnen een contract aan de orde komen. Leveringen, planning, scope, tijd, financiën, kwaliteit zijn voorbeelden hiervan. TraSysCo treedt op als professioneel partner in contractmanagement. Hiervoor helpen we bedrijven en overheidorganisaties in de contractvoorbereiding en de contractuitvoering.

TraSysCo heeft ervaring met diverse vormen van geïntegreerde contracten zoals: Design & Build (D&B), Engineering & Construct (E&C), Design Build Finance en Maintain (DBFM) maar ook de traditionele vormen zoals Prestatiecontracten en RAW-bestekken. TraSysCo helpt u bij het schrijven van bestekken en overige contractonderdelen én kan het management van de contractvoorbereiding voor u uitvoeren. Daarnaast begeleidt TraSysCo u bij andere vormen van contracten bijvoorbeeld contracten met leveranciers, overheidorganisaties en ingenieursbureaus.

TraSysCo beschikt over expertise bij het schrijven van een programma van eisen. Daarbij kijken we tegelijkertijd naar mogelijke oplossingen waarmee aangetoond kan worden of aan de eisen wordt voldaan. Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel. We wegen dit af bij elke mogelijke oplossing. Wij werken op een transparante manier en gebruiken hiervoor de methodiek van Systems Engineering. Dit is een manier van expliciet werken zoals deze binnen de GWW-sector wordt toegepast. Wij vertalen de vraag van de klant naar een heldere vraagspecificatie. Aan de kant van de Opdrachtnemer kunnen we de vraag vertalen in de gewenste oplossing.

Door de vele jaren ervaring in de uitvoering helpt TraSysCo u bij de uitvoering van het contract. Wij hebben de expertise om toe te zien dat het contract wordt nageleefd. Daarbij kunnen we als contractmanager optreden voor Opdrachtgever of Opdrachtnemer. In de uitvoering van (geïntegreerde) contracten kunnen we tevens als auditor optreden. Wij kunnen toetsen uitvoeren op kwaliteitssystemen, processen en producten. Wij vullen ook graag een objectieve en onafhankelijke rol in bij projecten waarbij de samenwerking onder druk is komen te staan en conflicten zijn opgetreden.

TraSysCo kent alle aspecten met betrekking tot engineering. We zijn gespecialiseerd op het gebied van Systems Engineering (SE), opstellen van RAMS analyses en het uitvoeren van configuratiemanagement.

In de bouwsector wordt jaarlijks aan miljarden omgezet. Tegelijkertijd worden jaarlijks in die sector ook veel kosten gemaakt. Een deel van die kosten komt door het falen van systemen of installaties. Het falen van systemen heeft meestal als oorzaak dat er niet goed is ontworpen of het onderhoud van installaties niet goed is georganiseerd. Het falen van systemen kan resulteren in het niet beschikbaar zijn van installaties en daarmee het niet beschikbaar zijn van een operationeel proces. TraSysCo heeft expertise om RAMS analyses te maken en kan u helpen bij het definiëren van RAMS eisen. Tevens kunnen wij u helpen in de engineering om gekozen oplossingen te verifiëren aan de gedefinieerde RAMS eisen.

TraSysCo is expert voor het analyseren van eisen, het maken van voor- en definitief ontwerpen volgens de J-STD-016 standaard. Wij nemen graag de zorg uit handen en kunnen op basis van dienstverlening, coaching of op productbasis alle documenten opstellen. Wij doen dat 100% volledig, 100% transparant en 100% traceerbaar.

 

In samenwerking met iTen werken we aan diensten en producten ten behoeve van configuratie management. Het beheersen van hard- en software configuraties is geen sinecure. Bij elk startend project is het de uitdaging om een kwalitatief goed en actueel dossier beschikbaar te hebben. Bij het beheersen van software configuratie is het zo mogelijk nog lastiger en zeker als het dynamische omgevingen betreft zoals in verkeer- of nautische centrales.

Ongeacht de fase van een project, juistheid van gegevens is in elke fase fundamenteel. Of het nu gaat om documenten, tekeningen, bouwstenen of software. Het is van cruciaal belang dat bij de start van een project de juiste gegevens worden verstrekt én aan het eind van een project de juiste gegevens worden overgedragen. TraSysCo helpt u bij het actueel houden van deze gegevens. Hierbij maken wij gebruik van erkende richtlijnen die hiervoor zijn geschreven. Op deze wijze helpen we u om het configuratiemanagement professioneel op te zetten en te behouden.

Behalve kennis van configuratie management hebben we ervaring met transitiemanagement, versie beheer en release management binnen het IT domein.